İşçilik Alacaklarınız, Alt İşverenden mi? Asıl İşverenden mi Alınmalı?

06.02.2019
İş Kanunu’nun 2. Maddesinin 6. Fıkrasında asıl işveren - alt işveren ilişkisi tanımlanmıştır. Söz konusu madde hükmüne göre, “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanun’dan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.”
 
          Kanunun bu madde hükmüne göre asıl işveren ve alt işveren, işçiye karşı birlikte sorumlu olacaklardır. Peki birden fazla alt işveren olması ya da birden fazla asıl işveren olması durumunda ne olacaktır?
 
          Asıl işverenin aynı kalması, ancak alt işverenin değişmesi durumunda; alt işverenlerden tümü, işçinin asıl işverenin yanında işe başladığı tarihten başlamak kaydı ile, iş sözleşmesini devrettikleri tarihe kadar sorumludur. Yani bu durumda farklı tarihlerde birkaç alt işverenlik sözleşmesi mevcut ise tüm alt işverenler, her zaman asıl işveren ile birlikte, iş sözleşmesinin asıl işveren ile kurulduğu tarihten itibaren ve ancak iş sözleşmesini devrettikleri tarihe kadar sorumlu olacaklardır. Ancak bu sorumluluk her alt işveren için, iş sözleşmesini devrettikleri tarihteki ücret üzerinden olacaktır.
 
          Ancak asıl işverende durum bundan farklı olmaktadır. Asıl işverenler alt işveren olsa dahi, her daim iş sözleşmesini devraldığı ve devrettiği dönem arasındaki ücret üzerinden işçiye karşı sorumlu olmaktadır.
 
          Bu durumlarda açılacak davalar her zaman alt işverenler ve asıl işverene birlikte açılmaktadır ancak, her işverenin sorumlu olduğu tutar için farklı tarihlerde farklı hesaplar yapılmaktadır.
© 2020 NTK HUKUK || Tüm Hakları Saklıdır.
Qbrand