Kanun Değişikliği Çerçevesinde Güncel Kira Artış Miktarı Hesaplama

20.09.2019
Merhaba NTK Hukuk ve Danışmanlık Takipçileri;
Bugün kira artış miktarının hesaplanmasıyla ilgili güncel bilgileri aktaracağız. Birkaç yıldır sık sık değişen yasa ve içtihatlar nedeniyle kira artış oranlarının hesaplanmasında bir takım karışıklıklar yaşanmaktadır. Zira en son Yargıtay içtihatlarında Yİ-ÜFE oranı baz alınmakta idi ise de 18 Ocak 2019’da 30659 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7161 Sayı, 17.01.2019 Kabul Tarihli Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 59.maddesi uyarınca kira sözleşmesi yenilemesinde en fazla yapılabilecek zam oranı  "TÜFE 12 aylık ortalama" olarak değiştirildi. Öte yandan enflasyon oranları yapılabilecek en üst kira zam oranını belirlemede kullanılır. Asıl kira artış oranı ise ev sahibi ve kiracının anlaşmasına göre (TÜFE 12 aylık ortalamayı geçmemek şartı ile) belirlenir.

Özetle yıllık kira artış oranı belirlenirken yasal oran olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalaması temel alınarak kira artışı hesaplanır. Borçlar Kanunu kapsamında kira sözleşmesi yenilemesinde yapılabilecek en yüksek yasal zam oranı budur. Dolaysıyla yapılacak hesaplamalarda bu hususa dikkat edilmesi muhtemel itiraz ve şikâyetlerin önüne geçecektir. Hukuk ve adalet dolu günler dileriz.

                                                             NTK Hukuk ve Danışmanlık
YASAL MEVZUAT   
8 Ocak 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30659
KANUN
VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 7161                                                                                               Kabul Tarihi: 17/1/2019

MADDE 59- 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu fıkrayı ihdas eden Kanunla değiştirilen 6098 sayılı Kanunun 344 üncü maddesindeki tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, birinci fıkra kapsamında olan kira sözleşmeleri ile akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanır.”
 
6098 Sayılı TÜRK BORÇLAR KANUNU
II. Belirlenmesi
MADDE 344 - Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.(1)
Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.(1)
__________
(1)17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiştir.   
© 2020 NTK HUKUK || Tüm Hakları Saklıdır.
Qbrand