ÇALIŞTIĞIMIZ ALANLAR
 • Ticaret Hukuku
  NTK Hukuk uzman kadromuz ile uzun yıllara dayanan tecrübe ile tüm ticari işletmelere ve şirketlere ihtiyaç duydukları ticaret ve şirketler hukuku ve diğer her türlü huku...
  Daha Fazla Bilgi
 • İş Hukuku
  NTK Hukuk uzman kadromuz ile birlikte şirketler ve diğer işverenler açısından iş sözleşmelerinin hazırlanması, işverenler için işçilerin şahsi sicil dosyalarının ...
  Daha Fazla Bilgi
 • Gayrimenkul Hukuku
  NTK Hukuk uzman kadromuz ile, kat karşılığı inşaat sözleşmesi hazırlamak, tapu iptal ve tescil davaları açmak, takip etmek, ipotek tesisi ve ipoteğin paraya çevrilmesi...
  Daha Fazla Bilgi
 • Kadastro Hukuku
  Kadastro, bir bölgede bulunan arazilerin kayıt altına alınması, arazi özelliklerinin haritada ve kayıtlarda belirlenmesi ve nihayet arazide mülkiyet hakkı bulunanların ta...
  Daha Fazla Bilgi
 • Borçlar Hukuku
  NTK Hukuk uzman kadromuz ile Borçlar Kanunu ve uygulamalarından kaynaklanan; sözleşmeler, sözleşmeye dayalı alacakların tahsili ve infazı işlemleri, kira tahliye, istisna...
  Daha Fazla Bilgi
 • Vergi Hukuku
  NTK Hukuk uzman kadromuz ile Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamasında uzlaşma, vergi cezalarında indirim gibi hukuki destek ile birlikte, yargı aşamasında müvekkillerim...
  Daha Fazla Bilgi
 • İcra Hukuku
  NTK Hukuk uzman kadromuz ile birlikte genel haciz yolu ile takip, ilamlı icra işlemlerinin takibi, çek, senet gibi kambiyo senetlerine mahsus icra takibi, ipoteğin paraya çevr...
  Daha Fazla Bilgi
© 2020 NTK HUKUK || Tüm Hakları Saklıdır.
Qbrand