NTK Hukuk uzman kadromuz ile, kat karşılığı inşaat sözleşmesi hazırlamak, tapu iptal ve tescil davaları açmak, takip etmek, ipotek tesisi ve ipoteğin paraya çevrilmesi hususlarının takibi, intifa ve geçit hakkı gibi şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi aşamasında destek olmak, kooperatif yönetim ve işlemleri, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumuna ilişkin işlemler, yönetim planı hazırlanması, tapuya şerhlerin yapılması, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi hazırlanması, gayrimenkullerin satılması ve satın alınması gibi her türlü işlem hakkında hukuki danışmanlık vermekteyiz.
© 2020 NTK HUKUK || Tüm Hakları Saklıdır.
Qbrand