NTK Hukuk uzman kadromuz ile birlikte şirketler ve diğer işverenler açısından iş sözleşmelerinin hazırlanması, işverenler için işçilerin şahsi sicil dosyalarının hazırlanması aşaması ve işçilik alacakları ile işe iade davalarında hukuki destek ve eğitim vermekteyiz. İşçilerin kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla mesai ihbar tazminatı, hafta tatili ve bayram tatili alacaklarının hesaplanması, işçilerin işçilik alacaklarının tahsili aşamasında ve işe iade taleplerinde arabuluculuk, dava ve icra takip işlemlerini yürütmek, haklı ve haksız fesih halleri ile manevi şiddet/baskı (mobbing) durumunda hukuki danışmanlık vermekteyiz.

Toplu iş sözleşmelerinin asıl işveren-alt işveren ilişkilerinde hizmet alım sözleşmeleri ile genel, teknik ve idari şartnamelerin hazırlanması, personel istihdamında dikkat edilmesi gereken hususlarda işverenlere destek olmak, hukuki açıdan geçerli ihtarname ve ibranameleri hazırlamak, tutanak, savunma istem yazıları ile fesih bildirimlerini hazırlamak iş hukuku alanında ki başlıca hizmetlerimizden olup, ayrıca iş hukuku alanında bilirkişilik hizmeti de vermekteyiz.
© 2020 NTK HUKUK || Tüm Hakları Saklıdır.
Qbrand